O Forumu za demokracijo

»Forum za demokracijo« je iniciativa, zavezana spoznanjem iz akademskega pisma 150 podpisnic in podpisnikov, 17. februarja 2020 objavljenega pod naslovom »Obvarujmo občutljivo slovensko demokracijo pred avtoritarno oblastjo!« Kasneje je akademsko pismo podpisalo še 4000 državljank in državljanov (MLADINA.si).

Namen »Foruma za demokracijo« je zavarovanje slovenske demokracije pred avtoritarnim režimom, ki je bil vzpostavljen z Janševo vlado 13. marca 2020 in na katerega smo opozarjali pred njegovim nastankom, žal pa se naše ugotovitve uresničujejo: Slovenijo vodi nedemokratična, škodljiva, nestrpna, izključujoča, totalitarna oblast. Svoje delovanje zaenkrat posvečamo spremljanju političnega dogajanja pod aktualno oblastjo. 

***

 
Obvarujmo občutljivo slovensko demokracijo pred avtoritarno oblastjo! 


Podpisnice in podpisniki tega poziva smo resno zaskrbljeni vpričo trenutnih političnih dogovorov ob nastajanju Janševe koalicije, saj menimo, da lahko državo hitro popeljejo v krog tistih držav članic Evropske unije, ki so danes na črnem seznamu kršiteljic temeljnih načel varovanja demokracije, pravne države, neodvisnosti medijev in človekovih pravic. 
Svoje prepričanje utemeljujemo na dosedanji škodljivi, radikalno nestrpni in izključujoči politiki stranke SDS, za katero smo prepričani, da v slovenski politični prostor ne more prinesti napovedane politične stabilnosti in družbenega razvoja, ker je nesprejemljiva na več ravneh, od katerih v nadaljevanju navajamo le nekatere. 

»Forum za demokracijo« deluje skozi javne akcije in javna sporočila. Spodaj znova objavljamo pismo z vsemi podpisanimi. 


Prvič, nesprejemljiva je zaradi političnih vrednot, saj s svojo avtoritarnostjo, izključevanjem, težnjo po podrejanju družbenih sistemov, orbanizacijo in nacionalističnim populizmom pomeni veliko nevarnost za demokratično kulturo in politične procese v državi. 

Drugič, nesprejemljiva je ekonomsko in socialno, ker želi izpeljati brezglavo privatizacijo podjetij, javnega šolstva in zdravstva, svoj škodljiv vpliv na domače gospodarstvo in socialo pa je že dokazala v letih, ko smo v Sloveniji imeli prvo in drugo Janševo vlado. 

Tretjič, nesprejemljiva je z vidika vpeljave potrebnih ukrepov proti dramatičnim podnebnim spremembam, saj je SDS večkrat pokazala, da sodi med tako imenovane zanikovalce vpliva človeka na klimatske spremembe, s čimer odkrito zasmehuje znanstvene ugotovitve. Naša država bi postala s takšno koalicijsko vlado edinstvena v Evropski uniji! 

Četrtič, nesprejemljiva je z vidika politične in medijske kulture, saj se poslužuje odkrite retorike sovraštva, nestrpnosti, ksenofobije, homofobije in laži, pri čemer uporablja svoja medijska trobila za propagando, širjenje ideologije, lažnih novic in teorij zarot, diskreditacij posameznic in posameznikov ali političnih nasprotnic in nasprotnikov. 

Petič, nesprejemljiva je zaradi neposrednih pritiskov na sodstvo, odkritih poskusov njegove lustracije, podrejanja in končno tudi zaničevalnega odnosa, ko gre za obisk sodišč in prevzemanje sodnih pozivov. 

Šestič, nesprejemljiva je zaradi reinterpretacij in potvarjanj zgodovinskih dejstev, odnosa do NOB, rehabilitacije domobranstva, prisvajanja slovenske osamosvojitve, kar vse zlorablja v politične namene. 

Sedmič, popolnoma nesprejemljiva je, ker svojo propagando nezakonito financira iz tujih virov, ki so najtesneje povezani z avtoritarno vlado sosednje države, s čimer sta resno ogroženi naša suverenost in finančna neodvisnost, ki sta nujni pogoj za obstoj pravne države in demokracije, pa tudi za boj proti korupciji. 

Ob tem opozarjamo še na troje. Najprej na dejstvo, da obstoječe stranke, ki želijo skleniti pakt s SDS, kar je rešitev, ki jo po vsem sodeč podpira tudi predsednik republike, tega ne počnejo zaradi ničesar drugega kot lastnih političnih računic ali logike preživetja, kar pomeni, da bi vodenje Slovenije v celoti prepustili mešetarjenju s strankarskimi interesi namesto skrbi za dobrobit državljank in državljanov. 

Nadalje na to, da lahko, glede na izkušnjo z delovanjem prve in druge Janševe vlade, utemeljeno domnevamo, da izogibanje predčasnim volitvam ne bo pripeljalo do večje stabilnosti in razcveta, ampak kvečjemu do novih konfliktnih stanj v različnih sferah družbenega sistema. 

Končno pa velja, da je v domači praksi tip politike, kot je Janšev, navkljub zmedeni situaciji v Evropi, že prepoznan kot nevaren nacionalizem skrajne desnice, a je s pomočjo nekaterih oportunističnih množičnih medijev pri nas še vedno dojet kot »desnosredinski«. Pasivna medijska podpora avtoritarnim težnjam, retoriki odkritega sovraštva in razrastu propagandnih medijev z denarjem tujih političnih botrov zato utira pot normalizaciji škandalozne in nedopustne politične prakse. 

Čeprav se zavedamo svojega omejenega vpliva in okoliščine, da lahko naša mnenja dosežejo javnost predvsem s pomočjo novinark in novinarjev, želimo s tem pismom pozvati vse razumne dejavnike v politični sferi, da storijo vse za obvarovanje občutljive slovenske demokracije pred grozečo avtoritarno oblastjo. 


ddr. Rudi Rizman 
s podpisnicami in podpisniki po abecednem vrstnem redu: 

dr. Milica Antić Gaber 
dr. Tomi Bartole 
dr. Jana Batič 
dr. Marcela Batistič Zorec 
dr. Ljubo Bavcon 
dr. Anton Bebler 
dr. Milena Mileva Blažić 
dr. Rado Bohinc 
dr. Bojan Borstner 
dr. Janez Bregant 
dr. Valentin Bucik 
dr. Sanja Cukut Krilić 
dr. Lucija Čok 
dr. Aleš Črnič 
dr. Nenad Čuš Babič 
dr. Božidar Debenjak 
dr. Jasminka Dedić 
dr. Bojan Dekleva 
dr. Iztok Dolenc 
dr. Srečo Dragoš 
dr. Božidar Flajšman 
dr. Marko Fonović 
dr. Miha Fošnarič 
dr. Slavko Gaber 
dr. Peter Glavič 
dr. Tatjana Greif 
dr. Nataša Gregorič Bon 
dr. Tomaž Grušovnik 
dr. Mitja Hafner Fink 
dr. Miran Hladnik 
dr. Andreja Hočevar 
dr. Marjan Hočevar 
dr. Spomenka Hribar 
dr. Hajdeja Iglič 
dr. Vlasta Jalušič 
dr. Maca Jogan 
dr. Božidar Kante 
dr. Dušan Keber 
dr. Darja Kerec 
dr. Friderik Klampfer 
dr. Rudi Klanjšek 
dr. Peter Klepec 
dr. Matjaž Kmecl 
dr. Igor Koršič 
dr. Andreja Kocijančič 
ddr. Zdenko Kodelja 
dr. Tina Kogovšek 
dr. Mirt Komel 
dr. Bogomir Kovač 
dr. Gorazd Kovačič 
dr. Matjaž Krajnc 
dr. Lev Kreft 
dr. Ivan Kristan 
dr. Roman Kuhar 
dr. Marko Lah 
dr. Tamara Lah 
dr. Vesna Leskošek 
dr. Uršula Lipovec Čebron 
dr. Andrej Lukšič 
dr. Sarah Lunaček Brumen 
dr. Breda Luthar 
dr. Oto Luthar 
dr. Ljubica Marjanovič Umek 
dr. Jasna Mažgon 
dr. Metka Mencin 
dr. Jože Mencinger 
dr. Viljem Merhar 
dr. Dana Mesner Andolšek 
dr. Vlado Miheljak 
dr. Vesna Mikolič 
dr. Marko Milosavljević 
dr. Zdravko Mlinar 
ddr. Matjaž Mulej 
dr. Rajko Muršič 
dr. Boris A. Novak 
dr. Tanja Oblak Črnič 
dr. Luka Omladič 
dr. Neda Pagon 
dr. Stane Pejovnik 
dr. Dragan Petrovec 
dr. Jože Pirjevec 
dddr. Andrej Pleterski 
dr. Dušan Plut 
dr. Martin Pogačar 
dr. Marko Polič 
dr. Olga Poljšak Škraban 
dr. Martin Premk 
dr. Igor Pribac 
dr. Dušan Radonjič 
dr. Barbara Rajgelj 
dr. Špela Razpotnik 
dr. Danijel Rebolj 
dr. Tanja Rener 
dr. Božo Repe 
dr. Rado Riha 
dr. Jana Rošker 
dr. Blaž Rozman 
dr. Andrej Rus 
Stane Saksida 
dr. Renata Salecl 
dr. Mitja Sardoč 
dr. Peter Simonič 
dr. Boris Sket 
dr. Božidar Slapšak 
dr. Svetlana Slapšak 
dr. Marjan Smrke 
dr. Slavko Splichal 
dr. Ivan Svetlik 
dr. Marjan Šimenc 
dr. Andrej Šorgo 
dr. Iztok Šori 
dr. Ivan Šprajc 
dr. Renata Šribar 
dr. Darko Štrajn 
dr. Damijan Štefanc 
dr. Jelica Šumič Riha 
dr. Darja Tadić 
dr. Peter Tancig 
dr. Simona Tancig 
dr. Veronika Tašner 
dr. Marina Tavčar Krajnc 
dr. Borut Telban 
dr. Niko Toš 
dr. Vito Turk 
dr. Samo Uhan 
dr. Andrej Ule 
dr. Mirjana Ule 
dr. Peter Umek 
dr. Tomaž Vec 
dr. Gregor Veble Mikić 
dr. Mitja Velikonja 
dr. Valerija Vendramin 
dr. Matjaž Vesel 
dr. Boris Vezjak 
dr. Igor Vobič 
dr. Aleš Vodopivec 
dr. Barbara Vodopivec 
dr. Nina Vodopivec 
dr. Peter Vodopivec 
dr. Žiga Vodovnik 
dr. Joso Vukman 
dr. Darij Zadnikar 
dr. Anja Zalta 
dr. Simona Zavratnik 
dr. Aleš Završnik 
dr. Vida Zei 
dr. Tomaž Zupančič 
dr. Pavel Zgaga 
dr. Sonja Žorga