Svoboda je glagol

Boris A. Novak                                                                                           

SVOBODA JE GLAGOL

brisana pesem

Svoboda ni slaven spomin spomenika

Svoboda ni prazna beseda politika

Svoboda ni pika ne piker klicaj zakonika

Svoboda ni mrtev pomen samostalnika        

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika

Svoboda je živa kri, krilo, razkriljenost krika

Svoboda ni bunker iz tone betona

Svoboda ni drek iz nesmrtnega brona

Svoboda ni beg, iluzija balona

Svoboda je manj in je več od zakona           

Svoboda je nič in svoboda je krona

Svoboda se smeje, spreminja in sanja          

Svoboda je zdanja in vselej brezdanja

Svoboda je dih in je zrak ki ohranja

Dejanje močnejše od zla razdejanja               

Svoboda ni nespremenljiva postava

Svobode nam ne zagotavlja država                          

Svoboda je dražja, svoboda je drža                          

Svoboda ni znana, neznanska pot je, tu, pred pragom

Svoboda je glas, na smrt ranjen in gol         

Svoboda je glagol, svoboda je glagol

Odmevi na izjavo Foruma za demokracijo

Objavljano nekaj odzivov na izjavo »Posegi vlade v ustanove nadzora so dokaz avtoritarne oblasti« v medijih.

24UR 

V javnem pismu z naslovom “Posegi vlade v ustanove nadzora so dokaz avtoritarne oblasti” 118 podpisnikov opozarja, da se “žalostno uresničujejo naše napovedi o vladajoči koaliciji, ki bo državo popeljala proti avtoritarnemu sistemu trde roke: ta se že spogleduje z madžarskim zgledom, simpatizira s priključitvijo Višegrajski skupini, grobo napada medije in novinarje, zdaj pa si podreja tudi osrednje nadzorne institucije”. 

Na pobudo novega Foruma za demokracijo 118 podpisnikov iz znanstvenega, akademskega in širšega javnega življenja v javnem pismu po dveh mesecih vlade Janeza Janše ugotavlja, da je začela koalicija “ob svojem boju proti epidemiji resno načenjati demokratični sistem s številnimi kadrovskimi menjavami v sferi nadzornih ustanov, krovnih organov za varovanje zdravja, policije, obveščevalno-varnostne agencije, vojske in medijev”. 

Pri tem omenjajo sporne nabave zaščitne opreme in opozarjajo, da so pričakovali, da se bodo s preiskavo ukvarjali organi pregona in politična opozicija, ne le množični mediji. “Sedaj je “neodvisno” parlamentarno preiskavo sprožila kar vlada sama, s čimer je prehitela opozicijo in napovedala, da bo preiskovala kar samo sebe! Ne verjamemo, da smo priča naključnemu ali nerodnemu dejanju, kajti istočasno je, verjetno nezakonito, vlada zamenjala direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada – in to po tistem, ko ta že intenzivno preiskuje omenjene sporne nabave medicinske opreme.” 

Več na 24ur.com: Javno pismo: ‘Koalicija bo državo popeljala proti avtoritarnemu sistemu trde roke’

RTV SLOVENIJA 

Nastop dr. Rudija Rizmana za RTV Slovenija: 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174691639

VEČER 

Podpisani pod spodnje pismo Foruma za demokracijo ugotavljamo, da se žalostno uresničujejo naše napovedi o vladajoči koaliciji, ki bo državo popeljala proti avtoritarnemu sistemu trde roke: ta se že spogleduje z madžarskim zgledom, simpatizira s priključitvijo višegrajski skupini, grobo napada medije in novinarje, zdaj pa si podreja tudi osrednje nadzorne institucije. 

Javno pismo z naslovom “Posegi vlade v ustanove nadzora so dokaz avtoritarne oblasti”, ki ga pod pobudo novega “Foruma za demokracijo” podpisuje 118 imen iz znanstvenega, akademskega in širšega javnega življenja, v nadaljevanju objavljamo v celoti. Kot so zapisali, vsem podpisnikom je tudi tokrat skupna velika državljanska zaskrbljenost nad političnem dogajanjem v Sloveniji. 

Več na Večeru: (JAVNO PISMO) Posegi vlade v ustanove nadzora so dokaz avtoritarne oblasti

DNEVNIK 

Podpisani pod spodnje pismo Foruma za demokracijo ugotavljamo, da se žalostno uresničujejo naše napovedi o vladajoči koaliciji, ki bo državo popeljala proti avtoritarnemu sistemu trde roke: ta se že spogleduje z madžarskim zgledom, simpatizira s priključitvijo višegrajski skupini, grobo napada medije in novinarje, zdaj pa si podreja tudi osrednje nadzorne institucije. 

Več na Dnevniku: Posegi vlade v ustanove nadzora so dokaz avtoritarne oblasti

MLADINA

Javno pismo 118 znanstvenikov, akademikov in drugih referenčnih državljank in državljanov izraža zaskrbljenost nad trenutnim političnim dogajanjem v Sloveniji.

Več v Mladini: »Če je ogrožena vladavina ljudstva, si jo mora izboriti nazaj«

Posegi vlade v ustanove nadzora so dokaz avtoritarne oblasti

Podpisani pod spodnje pismo »Foruma za demokracijo« ugotavljamo, da se žalostno uresničujejo naše napovedi o vladajoči koaliciji, ki bo državo popeljala proti avtoritarnemu sistemu trde roke: ta se že spogleduje z madžarskim zgledom, simpatizira s priključitvijo višegrajski skupini, grobo napada medije in novinarje, zdaj pa si podreja tudi osrednje nadzorne institucije. 

Izhajajoči iz ugotovitev v akademskem pismu 150 podpisnic in podpisnikov, objavljenem pod naslovom »Obvarujmo občutljivo slovensko demokracijo pred avtoritarno oblastjo!« (17. 2. 2020) in ki ga je kasneje sopodpisalo še 4000 državljank in državljanov, lahko po manj kot dveh mesecih od nastopa Janševe vlade ugotovimo, da se žal nismo motili: ob svojem boju proti epidemiji je koalicija začela resno načenjati demokratični sistem s številnimi kadrovskimi menjavami v sferi nadzornih ustanov, krovnih organov za varovanje zdravja, policije, obveščevalno-varnostne agencije, vojske in medijev. 
Po razkritju sumljivih praks pri nabavi zaščitne medicinske opreme v oddaji Tarča na TV Slovenija smo pričakovali, da se bodo s preiskavo ukvarjali organi pregona in politična opozicija, ne le množični mediji. Sedaj je »neodvisno« parlamentarno preiskavo sprožila kar vlada sama, s čimer je prehitela opozicijo in napovedala, da bo preiskovala kar samo sebe! Ne verjamemo, da smo priča naključnemu ali nerodnemu dejanju, kajti istočasno je, verjetno nezakonito, vlada zamenjala direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada – in to po tistem, ko ta že intenzivno preiskuje omenjene sporne nabave medicinske opreme. 

Pred dnevi je na mestu direktorja Urada RS za preprečevanje pranja denarja že na podoben način nastavila svojega človeka. Vsi trije istočasni primeri (parlamentarna preiskava, Nacionalni preiskovalni urad in Urad za preprečevanje pranja denarja) kažejo na jasno izraženo prizadevanje, da vladajoča koalicija ne dovoli nadzora nad samo seboj in svojimi izpeljanimi posli, kar bi moral biti prvi higienični pogoj za normalno, nekoruptivno delovanje oblasti. S tem tudi priznava, da se požvižga na nadzor nad porabo denarja iz proračuna ali pravilno implementacijo zakonodaje, kar posredno kaže na to, da zanika možnost nadzorstva nad politiko vlade in je pripravljena opustiti funkcijo strokovnega in civilnega nadzora, končno pa ji ni mar niti za zaupanje ljudstva. 

Izključevanje epidemiološke stroke, socialni kolaps in zmanjšana sredstva za kulturne delavce in medije, že izpeljani postopki za povečanje političnega vpliva na RTV Slovenija, delovanje propagandističnih medijev z osebnimi kompromitacijami akademikov, intelektualcev, strokovnjakov in novinarjev, spodletele vladne depeše z blatenji na njihov račun, podrejanje struktur vojske in policije, ustavljanje financiranja projektov nevladnikov, zaostrovanje pogojev sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in številne druge sporne kadrovske menjave so le nekatere točke kratkega, a nepopolnega seznama dejanj, ki ob omenjenem pospešenem ukinjanju možnosti nadzora oblasti dokazujejo, da Slovenija s hitrimi koraki hiti v smeri, ki smo jo že napovedali: v krog tistih držav članic Evropske unije, ki so danes na črnem seznamu kršiteljic temeljnih načel varovanja demokracije, pravne države, neodvisnosti medijev in človekovih pravic. 

Ker si bomo morali poprej samoumevno demokratično stanje priboriti nazaj, podpisane in podpisani podpiramo in verjamemo v spontane oblike organiziranja civilne družbe, tudi v obliki kolesarskih in drugih uličnih protestov, kakršne smo lahko videli v zadnjih tednih in so napovedani tudi za prihodnje. Če je ogrožena vladavina ljudstva, si jo mora izboriti nazaj. 

Izjavo sopodpisujejo (po abecednem vrstnem redu, skupno 123): 

dr. Milica Antić Gaber 
dr. Janja Batič 
dr. Marcela Batistič Zorec 
dr. Ljubo Bavcon 
Anton Bezenšek 
Sonja Bezenšek 
dr. Sonja Bezjak 
dr. Milena Mileva Blažić 
dr. Rado Bohinc 
dr. Janez Bregant 
dr. Nejc Čož 
dr. Aleš Črnič 
Peter Črnič 
dr. Nenad Čuš Babič 
dr. Božidar Debenjak 
dr. Jasminka Dedić 
mag. Majda Degan 
dr. Srečo Dragoš 
dr. Božidar Flajšman 
dr. Marko Fonović 
dr. Miha Fošnarič 
dr. Peter Glavič 
dr. Tomaž Grušovnik 
mag. Alenka Hladnik 
dr. Miran Hladnik 
Tone Hočevar 
dr. Spomenka Hribar 
dr. Krištof Jacek Kozak 
dr. Maca Jogan 
dr. Božidar Kante 
mag. Sergej Kapus 
dr. Dušan Keber 
dr. Darja Kerec 
dr. Friderik Klampfer 
dr. Peter Klepec 
dr. Matjaž Kmecl 
dr. Igor Koršič 
dr. Zdenko Kodelja 
dr. Gorazd Kovačič 
dr. Lev Kreft 
Peter Kuhar 
dr. Roman Kuhar 
dr. Vesna Leskošek 
dr. Uršula Lipovec Čebron 
dr. Andrej Lukšič 
dr. Breda Luthar 
dr. Oto Luthar 
dr. Ljubica Marjanovič Umek 
dr. Jasna Mažgon 
dr. Metka Mencin 
dr. Jože Mencinger 
dr. Vlado Miheljak 
dr. Vesna Mikolič 
Vinko Möderndorfer 
dr. Matjaž Mulej 
dr. Rajko Muršič 
dr. Boris A. Novak 
dr. Tanja Oblak Črnič 
dr. Luka Omladič 
dr. Stane Pejovnik 
dr. Dragan Petrovec 
dr. Jože Pirjevec 
dr. Andrej Pleterski 
dr. Dušan Plut 
dr. Marko Polič 
dr. Olga Poljšak Škraban 
dr. Milko Poštrak 
mag. Arjan Pregl 
Slavko Pregl 
dr. Dušan Radonjič 
dr. Danijel Rebolj 
dr. Tanja Rener 
dr. Božo Repe 
dr. Rado Riha 
dr. Rudi Rizman 
dr. Jana Rošker 
dr. Blaž Rozman 
Stane Saksida 
dr. Renata Salecl 
dr. Mitja Sardoč 
Vera Simonič 
dr. Božidar Slapšak 
dr. Svetlana Slapšak 
Branko Soban 
dr. Slavko Splichal 
dr. Renata Šribar 
Uroš Stanič 
dr. Ivan Svetlik 
dr. Leo Šešerko 
dr. Marjan Šimenc 
dr. Andrej Šorgo 
dr. Ivan Šprajc 
dr. Darko Štrajn 
dr. Damijan Štefanc 
Niko Šuštarič 
dr. Peter Tancig 
dr. Simona Tancig 
dr. Borut Telban 
dr. Niko Toš 
dr. Vito Turk 
dr. Andrej Ule 
dr. Mirjana Ule 
dr. Peter Umek 
dr. Mojca Urek 
Primož Urgl 
Ivo Vajgl 
dr. Tomaž Vec 
dr. Gregor Veble Mikić 
dr. Valerija Vendramin 
dr. Matjaž Vesel 
dr. Boris Vezjak 
Andrej Vidic 
Darinka Vidic 
dr. Aleš Vodopivec 
dr. Barbara Vodopivec 
dr. Nina Vodopivec 
dr. Darij Zadnikar 
dr. Anja Zalta 
dr. Darja Zaviršek 
dr. Simona Zavratnik 
dr. Tomaž Zupančič 
dr. Pavel Zgaga 
dr. Sonja Žorga