Podpora pismu Komisije za človekove pravice z apelom vodstvu SAZU

Spodaj podpisane in podpisani odločno podpiramo odprto pismo Komisije za človekove pravice SAZU, v katerem se večina njenih članov obrača na poslanke in poslance z apelom, da se uprejo rušenju naše ustavne ureditve pod oblastjo, ki nesporno vodi državo na avtokratski način.

V kritičnem delu družbe in javnosti se je že dolgo nazaj oblikovalo spoznanje, da vlada Janeza Janše ne samo ni primerna za vladanje, ampak predstavlja resno nevarnost zdrsa v totalitarno strukturo delovanja. O resnosti takšne možnosti se je danes v Sloveniji, pa tudi v mednarodni skupnosti, ki z nejevero spremlja izginjanje demokracije, izoblikoval popoln konsenz. Komisija za človekove pravice SAZU zato pravilno ugotavlja, da nam po nevarnih igrah s suspenzom pravosodne in zakonodajne oblasti grozi totalitarna vladavina, ki bo nujno pripeljala do oblastniškega nasilja. Ena najbolj dramatičnih posledic se trenutno kaže v polnem neobvladovanju pandemije in posledično tudi v pretiranem nezaupanju ljudi v cepiva, do česar prihaja tudi na podlagi nezaupanja v delo vlade.

Hkrati se nam podpisanim zdi skrajno pomembno opozoriti, da je apel predstavnikom v slovenskem parlamentu žal oblikovala zgolj ena od komisij, ki delujejo pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Prepričani smo, da je naloga izobražencev, univerzitetnikov in intelektualcev v akademski sferi opozarjati na avtoritarno nevarnost in nujnost zavarovanja demokracije, sicer sledi hiter prehod v anarhijo in nato v totalitarizem, če političnega prisvajanja znanosti in s tem zlorab njene avtonomije, najbolj očitno v primeru medicinske stroke, niti ne omenjamo.

Zato verjamemo, da bo stališče Komisije za človekove pravice posvojila celotna akademska skupnost na čelu z vodstvom SAZU, od katerega pričakujemo odločno podporo apelu Komisije. Potrebujemo enoten nastop! Če kdaj, potem je zdaj čas za odgovorno dejanje opozorila, da si mlada slovenska država, zgrajena na spoštovanju demokratičnih principov in vladavini prava, ne more privoščiti padca v brezno totalitarnosti – trenda, kakršnega za našo državo v zaskrbljenosti zaznavajo številne resne akademske ustanove po svetu.

Forum za demokracijo:

dr. Božidar Flajšman

dr. Spomenka Hribar

dr. Dušan Keber

dr. Vlado Miheljak

Vinko Möderndorfer 

dr. Boris A. Novak

dr. Božo Repe

dr. Rado Riha

dr. Rudi Rizman

dr. Mitja Sardoč

dr. Božidar Slapšak

dr. Svetlana Slapšak

dr. Darko Štrajn

dr. Niko Toš

dr. Boris Vezjak