Boris A. Novak: Izbrisani

Boris A. Novak

IZBRISANI

Najhuje se je posloviti in ostati.

V istem mestu. Na isti cesti. V isti

hiši. Obstati pred zaklenjenimi vrati

z zamenjano ključavnico, nečisti,

nevidni sosed. Človek brez pravice

do sebe. Tujec sredi hrupne množice.          

Vsi vedo, kako. On ne. Ne pozna resnice

in ne zna prestopiti čarne krožnice.

Čeprav doma, vsi pravijo, da je na tujem. 

Izgnan globoko vase, kjer potuje.     

Notranja emigracija je strašna veda.

Morda bo treba stran. Morda bo treba

dokončno izpod sence tega žleba.

Morda ta meja ni tako visoka.

Morda na drugi strani čaka roka.      

Tam bo vse to nekoč na glas povedal.          

Njegov je molk, njegova je beseda. 

***

Opomba avtorja: Dr. Boštjan M. Turk, profesorski kolega z ljubljanske Filozofske fakultete, me je v Reporterju, enem izmed osrednjih glasil slovenskega rasizma, demoniziral zaradi pesmi »Izbrisani« (iz zbirke »Obredi slovesa«, Študentska založba – Beletrina, 2005), češ da gre za najbolj sramotno pesem v zgodovini slovenske poezije. Na to svojo sramoto sem ponosen.

Protest zoper pritiske vlade RS na STA

Upoštevaje visoko kvaliteto in profesionalnost Slovenske tiskovne agencije (STA), ki je ključna in nepogrešljiva za nepristransko in vsestransko obveščanje javnosti, ogorčeno protestiram zoper nezakonite in grobe pritiske vlade RS, ki poskuša demontirati ta temeljni informacijski servis slovenske družbe.

Pravici do obveščenosti in do svobode izražanja sta predpogoja demokracije, zato ogrožanje Slovenske tiskovne agencije v srži ogroža demokratični ustroj slovenske družbe.

Svoboda izražanja je temeljna vrednota Mednarodnega PEN-a, svetovne pisateljske organizacije, ki prihodnje leto praznuje stoletnico ustanovitve. Gre za prvo mednarodno organizacijo, ki je l. 1933, na kongresu v Dubrovniku, obsodila nacizem in fašizem, pri tej zgodovinski gesti pa je pomembno vlogo odigrala tudi slovenska delegacija.

Sledeč temu svetlemu vzoru, odločno obsojam nevarne posege vlade RS v svobodo izražanja in pravico do obveščenosti ter pozivam javnost, da zaščiti STA, svoj informacijski servis.

Boris A. Novak,

podpredsednik Mednarodnega PEN-a

Bled, 5. decembra 2020