Boris A. Novak: TRG REPUBLIKE

Boris A. Novak

TRG REPUBLIKE

voščilo in opomin Republiki

za Dan državnosti 25. junija 2020

Sodržavljanke in sodržavljani!

Zaprli so nam prostor, poln prostosti,                      

kjer smo bili vsi tolikokrat zbrani,

prostor globoke zgodovinske starosti                      

in venomer odkrite nove čudežnosti,           

dostop do Parlamenta in vse bližnjice                      

do Valvasorjevega parka, nič in vse –                     

sodrga je zaprla Trg Republike!       

Trg je srce, trg je mesto v malem.

Odkar so ga zasedle palicajske straže,

je naša prestolnica mesto v žalem.

Trg ni več streha underground garaže,

le še paradna pista palicajev in politbaže.

Tu ni več ne kotalkarjev ne publike

za Cankarja, tod nihče več ne hodi križem kražem. 

Sodrga je odtrgala Trg Republike!

Trg je zaplata zvezdnega vesolja,

ugnezdena med nebotičnike – nebodotičnike – in čas,

trg je ubrana, urbana varianta polja,

jasnina starih, okamnelih jas

in resonančna škatla za naš glas,

naš krik, da so nam ukradli trg, naš Da in naš Ne, 

sprevrgli pas lučí v past zasužnjene Slovenije!

Sodrga je ukradla Trg Republike!

Človek ni riba, ne diha na škrge!

Človeško srce potrebuje trge!

Drgetajoči sodrgi, palicajem

in polit-polit-polit-ritim, krivim za vse kraje,

sporočamo: vrnite nam naš Trg, naš Trg,

naš Trg Republike!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s