Javno pismo članov Slovenskega centra PEN, Foruma za demokracijo, društev in posameznikov

Člani in članice Slovenskega centra Pen, Foruma za demokracijo in ostali podpisniki opozarjamo javnost na predlog škodljivih in nesprejemljivih sprememb medijske zakonodaje, ki zadevajo ključne medije v Sloveniji in kažejo zelo jasno težnjo vladajoče politike po podreditvi in obvladovanju teh ključnih medijev in Slovenske tiskovne agencije, kar nakazuje tudi težnjo po popolnem obvladovanju informiranja javnosti v Republiki Sloveniji.

Opozarjamo na nekaj najbolj drastičnih posegov v osnutkih predlaganih zakonskih predlogov.

1. Javni RTV naj bi odvzeli skoraj desetino (8 % oziroma okrog 6,7 milijonov evrov) sredstev, zbranih s prispevki državljanov za javno RTV, in z izločitvijo sistema Oddajniki in zveze še dodatnih okrog 7,5 milijonov evrov, kar bi zagotovo imelo nepopravljive posledice za programe javne RTV, ki so za mnoge državljanke in državljane najbolj pomembni. S tem ne mislimo predvsem na dnevno informativni program, za katerega je politika najbolj zainteresirana in ga tudi želi obvladovati. Mislimo predvsem na kulturne, poljudno znanstvene in izobraževalni programe, programe za otroke in mladino, dokumentarne programe, programe za manjšine in regionalne programe, večino katerih v Sloveniji pripravlja in posreduje samo javna RTV s svojimi tremi nacionalnimi in štirimi regionalnimi radijskimi programi ter tremi televizijskimi programi in spletnim portalom. Znano je, da zaradi pomanjkanja sredstev RTV že nekaj desetletij krči obseg teh programov, nekaterim žanrom se je celo že odpovedala, sedaj napovedani drastični poseg v dohodek RTVS pa bi pomenil nepopravljivo programsko osiromašenje.

2. RTV Slovenija je izjemno pomembna nacionalna kulturna in umetniška ustanova, ki s svojimi lastnimi orkestri, pevskimi zbori, založbo, arhivi in dokumentacijo ter v sodelovanju z drugimi slovenskimi kulturnimi in umetniškimi ustanovami ustvarja in ohranja nacionalno glasbeno, filmsko in dramsko produkcijo, ne nazadnje pa je pravzaprav edina medijska organizacija v Sloveniji, ki sistematično skrbi za temelj naše identitete – slovenski jezik.

3. Naj pri tem dodamo, da smo že tako ali tako priče demontaže neodvisnosti RTV kot edinega javnega servisa na tem področju, zlasti ob dejstvu, da vsaka vladajoča politika lahko po svoji volji oblikuje večino v programskem svetu RTV.

4. Večji del sredstev, ki bi jih vladajoča politika s temi spremembami odvzela javni RTV, naj bi v imenu domnevne pluralizacije medijskega področja razdelila komercialnim medijem in, kot je sklepati, tudi strankarskim oziroma medijem pod vplivom posameznih strank.

5. S predlaganimi spremembami se napoveduje tudi bistven  poseg v politično in strokovno neodvisnost Slovenske tiskovne agencije, zlasti s predlagano spremembo financiranja in imenovanja STA.

6. Opozarjamo tudi na nedopustno kratek rok za javno razpravo o predlaganih zakonih, ki naj bi se končala do 15. julija in potemtakem trajala le 4 delovne dni, čeprav zakon predpisuje, da mora javna razprava trajati najmanj mesec dni. Povrhu pa je ta javna razprava bila razpisana tik pred koncem tedna v času počitnic, dopustov in epidemije.

Člani in članice Slovenskega centra, Foruma za demokracijo in ostali podpisniki pozivamo državljanke in državljane, naj se postavijo za največjo kulturno institucijo v državi, ki bogati naš vsakdanjik z urami in urami kakovostnih programov že leta, a bi jo udejanjene zakonske spremembe potisnile v brezizhoden položaj, v katerem bi najbolj trpele prav vsebine, ki jih edina v državi zagotavlja RTVS.

Člani Slovenskega centra Pen, Foruma za demokracijo in ostali podpisniki pozivamo Ministrstvo za kulturo in Vlado RS, naj te predloge umakne in v sodelovanju s stroko čim prej pripravi gotovo potrebne, a smiselne spremembe medijske zakonodaje, primerne času, v katerem živimo, predvsem pa bistveno drugačne od sedanjih spornih predlogov, ki ne skrivajo teženj po avtoritarni ureditvi medijskega prostora v Republiki Sloveniji.

Člani in članice Slovenskega centra PEN

Tone Peršak

Tanja Tuma

dr. Boris A. Novak

dr. Bogomila Kravos

Marko Golja

Draga Potočnjak

Meta Kušar

dr. Ivan Verč

dr. Svetlana Slapšak

Marko Kravos

Matej Kranjc

Vinko Möderndorfer

Peter Kuhar

Simona Semenič

Vlado Žabot

Evelina Umek

Brane Mozetič

dr. Andrej Blatnik

dr. Andrej Detela

dr. Peter Vodopivec

Jaroslav Skrušny

dr. Tomaž Brejc

Franček Rudolf

dr. Leonora Flis

Carmen L. Oven

Ivo Ferbežar

Matjaž Hanžek

Miriam Drev

mag. Barbara Pogačnik

Maja Gal Štromar

Stanka Hrastelj

Ervin Fritz

dr. Andrej E. Skubic

Tatjana Pregl Kobe

dr. Vesna Mikolič

Helena Kraljič

Lucija Stupica

dr. Alenka Šelih

Dragica Čarna

Polona Glavan

dr. Tanja Petrič

Iztok Ilich

Maja Vidmar

Gregor Podlogar

dr. Lidija Dimkovska

Urška P. Černe

Veno Taufer

Forum za demokracijo in ostali podpisniki

dr. Milica Antić Gaber

dr. Sonja Bezjak

dr. Milena Mileva Blažić

dr. Rado Bohinc

dr. Janez Bregant

dr. Sanja Cukut Krilić

dr. Aleš Črnič

dr. Božidar Debenjak

dr. Srečo Dragoš

dr. Vladimir Drozg

dr. Božidar Flajšman

Damjana Flego

dr. Marko Fonovič

dr. Miha Fošnarič

dr. Slavko Gaber

dr. Peter Glavič

dr. Tatjana Greif

dr. Nataša Gregorič Bon

dr. Tomaž Grušovnik

dr. Mitja Hafner Fink

Primož Hainz

dr. Miran Hladnik

dr. Marjan Hočevar

dr. Spomenka Hribar

dr. Maca Jogan

dr. Dušan Keber

dr. Darja Kerec

dr. Friderik Klampfer

dr. Rudi Klanjšek

dr. Peter Klepec

dr. Matjaž Kmecl

dr. Igor Koršič

dr. Gorazd Kovačič

dr. Kristof Jacek Kozak

dr. Lev Kreft

dr. Roman Kuhar

dr. Andrej Lukšič

dr. Oto Luthar

dr. Metka Mencin

dr. Jože Mencinger       

dr. Viljem Merhar 

dr. Vlado Miheljak

dr. Zdravko Mlinar

dr. Matjaž Mulej

dr. Rajko Muršič

dr. Tanja Oblak Črnič

dr. Luka Omladič

dr. Stane Pejovnik

dr. Dragan Petrovec

dr. Jože Pirjevec

dr. Andrej Pleterski

dr. Dušan Plut

dr. Martin Pogačar

dr. Marko Polič

dr. Olga Poljšak Škraban

dr. Martin Premk

dr. Igor Pribac

dr. Dušan Radonjič

dr. Barbara Rajgelj

dr. Danijel Rebolj

dr. Tanja Rener

dr. Božo Repe

dr. Rado Riha

dr. Rudi Rizman

dr. Jana Rošker

dr. Blaž Rozman

dr. Renata Salecl

dr. Mitja Sardoč

dr. Peter Simonič

dr. Boris Sket

dr. Božidar Slapšak

dr. Slavko Splichal

dr. Ivan Svetlik

dr. Marjan Šimenc

dr. Andrej Šorgo

dr. Iztok Šori

dr. Ivan Šprajc

dr. Renata Šribar

dr. Damijan Štefanc

dr. Darko Štrajn

dr. Peter Tancig

dr. Simona Tancig

dr. Marina Tavčar Krajnc

dr. Borut Telban

dr. Marjan Toš

dr. Niko Toš

dr. Vito Turk

dr. Andrej Ule

dr. Peter Umek

dr. Mitja Velikonja

dr.  Gregor Veble Mikić

dr. Tomaž Vec

dr. Boris Vezjak

dr. Aleš Vodopivec

dr. Barbara Vodopivec

dr. Nina Vodopivec

dr. Joso Vukman

dr. Darij Zadnikar

dr. Anja Zalta

dr. Simona Zavratnik

dr. Pavel Zgaga

dr. Marcela Zorec

dr. Tomaž Zupančič

dr. Sonja Žorga

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije

Izvršilni odbor Združenja dramskih umetnikov Slovenije

Nomad Dance Academy Slovenija

Tine Logar, urednik

Saša Pavček

Zdenka Badovinac

dr. Krištof Jacek Kozak

dr. Primož Jesenko

Janez Pipan

Edi Berk

Neža Vilhelm

Milena Zupančič

Simona Hana Boc, Založba Chiara

Vesna Horžen

Danijel Hočevar

Tibor Mihelič Syed

Goran Injac

Katarina Stegnar

Damjana Černe

Marko Mlačnik

Barbara Kapelj

Uroš Maček

Dragana Alfirević

dr. Špela Trošt

Tomaž Grom

Matija Vastl

Ana Čigon

Vesna Bukovec

Dušan Šarotar

dr. Andreja Kopač

dr. Ljubica Čehovin

Darko Sinko

Tomaž Grom

Borut Brezar

Daša Ložar

Nives Košir

Petra Jenko

Mojca Dobnikar

Društvo Vita Activa

mag. Tea Rogelj

dr. Monika Žagar

dr. Vasja Porgar

Blaž Šef

Petra Gajžler

KUD Mreža

mag. Ana Grobler

Nataša Serec

Sebastian Krawczyk

Dubravka Duba Sambolec

Matej Bogataj

Dr. Miha Mikelj

Gaja Brecelj

Nataša Tovirac

Ivan Peternelj

Janja Majzelj

Društvo Asociacija

Jožica Avbelj

Darja Progar

Društvo slovenskega animiranega filma

Lara Simona Taufer

Cvetka Bevc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s