Odstop od Istanbulske konvencije moramo preprečiti!

V Forumu za demokracijo izražamo veliko zaskrbljenost nad pozivom Sloveniji, da odstopi od leta 2011 soglasno sprejete »Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima«, s katero so se članice zavezale k preprečevanju in pregonu nasilja, ki ga ne moremo dojemati kot zasebne zadeve, ampak je naša dolžnost, da ga s celovitimi in medsebojno povezanimi ukrepi preprečujemo, nudimo zaščito žrtvam in končno kaznujemo storilce.

Naša država je konvencijo podpisala leta 2011, jo leta 2015 ratificirala in kasneje glede na njene zahteve tudi uskladila del svoje zakonodaje. Kot škandalozno in nadvse pomenljivo razumemo že gesto, da Poljska v Sloveniji prepoznava zvestega partnerja, pripravljenega podpreti idejo odstopa od ti. Istanbulske konvencije, kar bi v praksi več kot očitno pomenilo opuščanje ukrepov, povezanih z varnostjo in zaščito žrtev nasilja. Takšno ravnanje razumemo kot dokaz katastrofalne zunanje politike, ki jo vodi vlada Janeza Janše v smeri približevanja višegrajski skupini, s čimer se želi odmakniti od evropskih demokratičnih norm in tudi od pravnih ali zakonskih okvirjev Evropske unije. Žal smo demonstracijo tovrstnih teženj in ideološkega zbliževanja višegrajskega kluba lahko spremljali tudi na nedavnem Blejskem strateškem forumu.

Pobude odstopa od omenjene konvencije, ki jo vodi poljski minister za pravosodje Zbigniew Ziobro, ni mogoče razložiti mimo poljske notranjepolitične situacije stalnih ideoloških napadov na feminizem, sklicevanja na izmišljeno »teorijo spola«, kratenja pravic ženskam, vključno z idejo o popolni prepovedi splava, pa tudi pregona in demonizacije LGBT+ skupnosti v duhu nekakšne svete vojne proti domnevni »homoseksualni ideologiji«.

Deplasirano bi bilo reči, da od vlade pričakujemo zavrnitev poljske pobude, saj je splošno znano, da prezira mnenje akademskih in intelektualnih krogov in se požvižga na tovrstna svarila. Zato lahko zgolj pozovemo politično opozicijo, akademsko sfero, civilno družbo in medije, da se glede na svoj položaj odzovejo in storijo vse v smeri preprečitve možne podpore nadaljevanju ogrožanja elementarnih človekovih pravic in svoboščin sredi obsežnega posega v demokracijo, kakršnemu smo priča in kjer naša država očitno postaja priljubljena izbira za iskanje zavezništva pri tistih avtokratskih evropskih državah, ki so teptanje pravic izbrale za svoje politično vodilo.

Forum za demokracijo

(111 podpisov, razvrščenih po abecedi):

Milica Antić Gaber

Sonja Bezjak

Milena Mileva Blažić

Sanja Cukut Krilić

Aleš Črnič

Božidar Debenjak

Jasminka Dedić

Srečo Dragoš

Miran Erič

Božidar Flajšman

Marko Fonović

Peter Glavič

Tatjana Greif

Nataša Gregorič Bon

Tomaž Grušovnik

Mitja Hafner Fink

Miran Hladnik

Marjan Hočevar

Spomenka Hribar

Maca Jogan

Dušan Keber

Darja Kerec

Rudi Klanjšek

Peter Klepec

Igor Koršič

Drago Kos

Živa Kos

Bogomir Kovač

Kristof Jacek Kozak

Lev Kreft

Metka Kuhar

Roman Kuhar

Vesna Leskošek

Uršula Lipovec Čebron

Andrej Lukšič

Breda Luthar

Oto Luthar

Matjaž Kmecl

Jasna Mažgon

Metka Mencin

Vlado Miheljak

Vesna Mikolič

Vinko Möderndorfer

Matjaž Mulej

Rajko Muršič

Boris A. Novak

Tanja Oblak Črnič

Luka Omladič

Stanislav Pejovnik

Dragan Petrovec

Jože Pirjevec

Andrej Pleterski

Dušan Plut

Jasna Podreka

Martin Pogačar

Marko Polič

Olga Poljšak Škraban

Milko Poštrak

Martin Premk

Dušan Radonjič

Špela Razpotnik

Danijel Rebolj

Tanja Rener

Božo Repe

Rado Riha

Rudi Rizman

Renata Salecl

Mitja Sardoč

Peter Simonič

Boris Sket

Božidar Slapšak

Svetlana Slapšak

Marjan Smrke

Branko Soban

Slavko Splichal

Ivan Svetlik

Marjan Šimenc

Aleš Škraban

Iztok Šori

Ivan Šprajc

Renata Šribar

Damijan Štefanc

Darko Štrajn

Jelica Šumič Riha

Peter Tancig

Simona Tancig

Veronika Tašner

Marina Tavčar Krajnc

Borut Telban

Marjan Toš

Niko Toš

Vito Turk

Mirjana Ule

Peter Umek

Tomaž Vec

Mitja Velikonja

Valerija Vendramin

Matjaž Vesel

Boris Vezjak

Aleš Vodopivec

Barbara Vodopivec

Nina Vodopivec

Katja Zabukovec Kerin

Darij Zadnikar

Anja Zalta

Simona Zavratnik

Aleš Završnik

Pavel Zgaga

Marcela B. Zorec

Tomaž Zupančič

Sonja Žorga

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s