Zdaj je tudi pravnomočno: tožba SDS proti prof. Rudiju Rizmanu je v celoti neutemeljena

Višje sodišče v Ljubljani (opr. št. II Cp 1565/2021) je pritrdilo presoji sodišča prve stopnje, ki je v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek SDS-za in njenega predsednika Janeza Janše za preklic izjave in odškodnino 8.000,00 EUR.

Tudi Višje sodišče v Ljubljani je presodilo, da gre pri izjavi zaslužnega profesorja ddr. Rudija Rizmana, ki jo je dal za Odmeve ob sestavljanju Janševe vlade, in je govorila o financiranju SDS s strani madžarskega režima, za dopustno kritiko delovanja (te) politične stranke. Kot opozarja Višje sodišče, se Rizmanova izjava nanaša na politično razpravo, ki je bila v največjem javnem interesu. Višje sodišče je skladno s sodno prakso Ustavnega sodišča in ESČP presodilo, da je »malo prostora za omejitev svobode izražanja, kadar pride do trka ugleda politične stranke in pravice posameznika do svobode izražanja. To še toliko bolj v primerih, kadar izjavo poda predstavnik civilne družbe.« Akademikova kritika financiranja SDS je bila utemeljena na obširnem medijskem poročanju o financiranju SDS in o medijih, ki so povezani z SDS, pa tudi na preiskavah NPU in parlamentarne komisije Državnega zbora, kar vse po presoji Višjega sodišča daje zadostno dejstveno podlago njegovi kritiki politične stranke SDS.

Sodbi obeh sodišč predstavljata pomembno sporočilo posameznikom_icam oz. in civilni družbi, da je v demokratičnih ureditvah dopustno kritizirati oblast in da se kritiki pri tem ne bi smeli bati povračilnih ukrepov. Enako pomembno je tudi, da to sporočilo slišijo in razumejo tako tisti, ki so na oblasti ali si prizadevajo priti na oblast.

SDS mora sedaj ddr. Rizmanu tudi povrniti stroške postopka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s